Werkwijze

SAA bundelt en coördineert uiteenlopende facetten benodigd voor de voorbereiding en realisatie van vastgoedprojecten. Deze integrale aanpak maakt SAA tot een full-service bureau. Onze werkwijze kenmerkt zich als:

Inhoudelijk en doelgericht

SAA beschikt over actuele en locale deskundigheid. Marktontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd en dienstverlening is altijd op maat. Onze ontwerpen en adviezen zijn inhoudelijk, doelgericht en werkbaar.

Integraal en procesmatig

Vraagstukken worden vanuit een brede context benaderd, met aandacht voor maatschappelijke belangen, trends, omgeving en eindgebruikers. Sterke samenhang tussen projectpartners en ruimte om de afzonderlijke ambities waar te maken zijn voor ons maatgevende kernwaarden. Door een heldere rolverdeling en een duidelijk stappenplan geven wij structuur aan processen.

Interactief en inspirerend

Bij elke opgave worden uitgangspunten gedurende een interactief traject vertaald van idee naar realisatie. De wisselwerking met projectpartners staat centraal en op deze manier worden duurzame relaties opgebouwd. SAA beoogt een inspirerende werksfeer door creatieve samenwerkingsvormen en een enthousiaste aansturing.

Design & Built, BIM

SAA heeft de mogelijkheid om snel te schakelen door een goed netwerk van kundige adviseurs en een goede inrichting van apparatuur en programmatuur. Deze manier van werken maakt het mogelijk zeer efficient en doelgericht te opereren bij Design & Built trajecten. Samenwerking met diverse projectpartners worden, indien bij aanvang gewenst, aangestuurd vanuit BIM gestuurde procesaanpak.
BIM staat voor Building Information Model en wordt in het Nederlands vaak vertaald als Bouw Informatie Model. Het  idee achter BIM is een digitaal driedimensionaal gebouwmodel waarin alle gegevens ten behoeve van het ontwerp-, bouw- en beheerproces vanuit initiatiefase zijn geïntegreerd en waarmee door alle betrokken partijen gedurende ontwerp- en realisatieproces wordt gewerkt.