Maatschappelijke bijdragen

SAA levert concrete bijdragen aan uiteenlopende sociaal-maatschappelijke organisaties, projecten en (semi)overheidsorganen, zowel op projectbasis als structureel.

Voetbalvereniging RSC Alliance te Roosendaal

SAA heeft aan RSC Alliance, in het kader van de realisatie van haar clubaccommodatie op Sportpark Kortendijk, substantiële projectbijdragen en heeft een langlopende sponsorovereenkomst met de vereniging.

> lees meer over RSC Alliance

Multifunctionele dorpsaccommodatie (MFA) Moerstraten

Samen met het Bewonersplatform Moerstraten zijn contacten gelegd met diverse vertegenwoordigers van de gemeente Roosendaal om een multifunctioneel dorpsgebouw te realiseren dat voor meerdere doeleinden bruikbaar is.

SAA heeft ten behoeve van de realisatie van een Multifunctionele dorpaccommodatie (MFA) een substantiële projectbijdragen geleverd in de vorm van ontwerp- en advieswerkzaamheden en heeft hiervoor een langlopende sponsorovereenkomst met MFA.

> lees meer over MFA Moerstraten

Voetbalvereniging RKVV METO te Hoogerheide

Samen met hoofdsponsor Aannemersbedrijf B. de Nijs-Soffers uit Hoogerheide heeft SAA aan Voetbalvereniging RKVV METO, in het kader van de realisatie van haar clubaccommodatie, een substantiële projectbijdrage geleverd en heeft een langlopende sponsorovereenkomst met de vereniging.

> lees meer over RKVV METO

Harmonie Orkest Roosendaal, Club van 100

Het Harmonie Orkest Roosendaal, in de volksmond afgekort tot ´het HOR´, is opgericht in 1976, heeft meer dan 100 leden verspreid over 3 orkesten. Het HOR vervult een eigen herkenbare rol in de Roosendaalse muziekwereld, vooral op het gebied van jeugdbeleid, repertoire en sociale activiteiten.

SAA levert een bijdrage aan het HOR door jaarlijkse sponsoring.

> lees meer over Harmonie Orkest Roosendaal