Projectmanagement

SAA verzorgt projectmanagement, directievoering en toezicht tijdens de voorbereidings- en uitvoeringsfase van bouwprojecten en behartigt in die rol de belangen van de opdrachtgever. SAA bewaakt contractuele afspraken en fungeert als toezichthouder op de bouwplaats. Wij werken vanuit de visie dat onze pro-actieve houding een zorgeloze uitvoering waarborgt en streven ernaar het bouwteam zo efficiënt mogelijk te laten functioneren.

SAA is vertrouwd met regelgeving op het gebied van uitvoering, veiligheid en milieu. Tot onze werkzaamheden behoren o.a. de inrichting van de projectorganisatie, kostenbewaking, advisering over meer- en minderwerk en ingediende betalingstermijnen, documentatiebeheer, het opstellen van periodieke financiële overzichten en de opleveringsprocedure. Als directievoerder en bouwopzichter zijn wij betrokken en streven ernaar zo dicht mogelijk bij alle aspecten van de uitvoering te blijven. Deze nauwe betrokkenheid en intensieve bewaking van de realisatie leiden in de praktijk tot de beste resultaten.

De werkzaamheden van de discipline projectmanagement richten zich zowel op de gehele bouwvoorbereiding, als op de uitvoeringsfase en zijn onder te verdelen in de volgende onderdelen:

  • Projectmanagement
  • Directievoering
  • Toezicht
  • Kostenbewaking