Planontwikkeling

Locatieonderzoek vraagt om specifieke expertise en actuele marktkennis tijdens de initiatieffase. SAA verschaft versneld inzicht in de mogelijkheden van locaties. Hierbij wordt gestuurd op economische haalbaarheid en functionaliteit. De kern van elk vastgoedvraagstuk wordt doorgrond en doelstellingen worden vertaald in een concreet planadvies.

SAA werkt als “concept katalysator” en genereert tijdens de initiatieffase versneld haalbaarheidsanalyses. Studies geven planologisch en financieel inzicht in de bebouwings- of herbestemmingsmogelijkheden en marktconformiteit van locaties. Vastgoedprojecten hebben bij aanvang veelal een hoog risicoprofiel. De ruimtelijke en financiële kaders zijn niet of slechts deels bekend. Risicospreiding bij de (her)ontwikkeling van vastgoedprojecten, door bundeling van expertise, komt de voortgang en het rendement veelal ten goede.

SAA biedt marktpartijen risicospreiding door inbreng van planvorming. Inlevingsvermogen in het werkveld, grote betrokkenheid bij de belangen van projectpartners en eindgebruikers en een houding die gericht is op samenwerking, zijn maatgevende waarden. Deze stimulerende benadering vormt de basis bij elke participatie en leidt tot creatieve resultaten.

De werkzaamheden van de discipline planontwikkeling richten zich zowel op (her)ontwikkeling als herbestemming van locaties en zijn onder te verdelen in de volgende onderdelen:

  • Ruimtelijke scan
  • Functionele haalbaarheidstoets
  • Financiële haalbaarheidstoets
  • Opbrengstenprognoses
  • Risicoanalyse
  • Marktonderzoek