Bouwtechniek

Door bundeling van expertise is SAA breed gespecialiseerd op het gebied van bouwregelgeving en techniek. SAA is in staat om haar opdrachtgevers op elk moment in het bouwproces optimaal van dienst te zijn. Alle deelaspecten die betrokken zijn bij de totstandkoming van een project en/of herbestemming van bestaande bebouwing worden integraal benaderd. Deze integrale benadering resulteert in aansprekende en heldere oplossingen, waarbij iedere discipline volledig is afgestemd binnen gestelde kaders en er géén wrijvingsverlies optreedt tussen disciplines onderling. Door deze integrale benadering ontstaan duurzame oplossingen.

De werkzaamheden van de discipline bouwtechniek richten zich zowel op de gehele bouwvoorbereiding, als op onderzoek en advisering in bestaande situaties en zijn onder te verdelen in de volgende onderdelen:

  • Bouwkundig advies
  • Bouwfysica
  • Brandveiligheid
  • Constructie
  • Bestekken
  • Akoestiek
  • Bouwkosten