Architectuur

De werkwijze van SAA kenmerkt zich door het bedenken van doeltreffende en gerichte oplossingen. Uitgangspunt bij het ontwerp vormt veelal een eenduidig en helder concept. Gedurende het voorbereidingsproces en tijdens de uitvoering functioneert dit concept als continue toetsingskader. Het concept wordt vaak in een 'split of a second' bedacht en vervolgens onderzocht en uitgediept door middel van schetsen, diagrammen en 3d beelden. Van initiatief tot uitvoering fungeert het concept als 'rode draad'. Hierdoor ontstaan krachtige gebouwen met een duidelijk imago.

De wensen van de opdrachtgever, een programma van eisen of output specificatie, commerciële haalbaarheid, engineering, duurzaamheid, en regelgeving worden vanzelfsprekend geïntegreerd in onze plannen. Deze integrale aanpak van ontwerpopgaven resulteert in heldere ontwerpvoorstellen. 

SAA besteedt veel aandacht aan de detaillering en verschijningsvorm van haar gebouwen. Duurzame materialen en heldere constructieprincipes vormen de basis bij de ontwerpen van Stan Aarts. Op deze wijze worden bouwbare plannen gemaakt.

De werkzaamheden van de discipline architectuur richten zich zowel op de gehele planvoorbereiding voor nieuwbouw, als op onderzoek en advisering bij renovatiewerken en zijn onder te verdelen in de volgende onderdelen:

  • Conceptontwikkeling
  • Ontwerp en planvoorbereiding voor nieuwbouw
  • Ontwerp en planvoorbereiding voor renovatie
  • Ontwerp en planvoorbereiding voor herbestemming en herontwikkeling
  • Esthetische begeleiding tijdens uitvoering