Contact


Voorwaarden

Op alle opdrachten zijn van toepassing: de nieuwe regeling, rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur BNA -ONRI (DNR 2011). De uitvoering van ontwerpen geschiedt volgens door SAA vervaardigde bescheiden, voor gewijzigde of alternatieve uitvoering is toestemming van SAA benodigd.

> De DNR 2011 in pdf-formaat kunt u hier inzien.